Organizační celky:

Služby Odborné první pomoci a Přednemocniční neodkladné péče

Akreditované vzdělávací zařízení Předlékařské péče