AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ZDRAVOTNICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

ZPS je zřizována skupinou Ambulance Node - Czech Republic, jako samostatný organizační celek s celorepublikovou působností. Poskytuje služby odborné první pomoci, přednemocniční neodkladné péče a urgentní přepravy. 

Problematika zdravotních asistencí u sportovních a jiných masových akcí.

Ministerstvo vnitra vydává Bezpečnostní standardy pro pořadatele letních sportovních, kulturních a společenských akcí 2019. Včetně odkazů na dotčenou legislativu. S odkazem na občanský zákoník je jednou z povinností pořadatele předcházet škodám, jakožto i újmě na životě a zdraví a případnou újmu odvracet.

Kým a v jakém rozsahu má být zdravotní asistence zajištěna však žádná legislativa neupravuje a záleží zcela na uvědomělosti pořadatele. Obecně záleží na charakteru akce, počtu účastníků a návštěvníků apod. Existuje jakési doporučení pro zdravotní zajištění takových akcí vydané Českou lékařkou společnost J. E. Purkyně, z.s., ze kterého lze alespoň orientačně vycházet.

Koho oslovit 

Jednou z dalších povinností je ohlásit konání akce Zdravotnické záchranné službě příslušného kraje. Proto je nejlepší přímo u ní poptávat i zdravotní asistenci. Primárním posláním ZZS Krajů je však pomoc občanům a ne každá krajská záchranka má kapacitu na to, aby mohla vyblokovat sanitní vůz a posádku výhradně pro komerční akci.

Často se pak nabízí alternativy, které mohou mít svá úskalí:

- pokud je výjezdové stanoviště ZZS --K v městě akce, může se stát, že je nabídnuto přistavení posádky (někdy i bez úplaty) za podmínky: stane-li se něco ve spádové oblasti této posádky a bude jí potřeba, sanita vyjede z místa akce. Takové "okno" pak většinou trvá 30 až 120 min (záleží na události). Což např. u běžeckých závodů postrádá významu.

- Obdobný případ nastane, když stav účastníka akce vyžaduje transport do nemocničního zařízení a posádka s ním z akce odjede.

Často jsou tedy pořadatelé závodů a masových akcí vybízeni k tomu, aby oslovili jiné poskytovatele zdravotních asistencí a bude-li třeba, vyjede krajská posádka do místa akce, jako na standardní výjezd ve své oblasti.

Což je vlastně pravým významem zdravotní asistence, kdy její poskytovatel by akci neměl opustit, ale v případě potřeby transportu pacienta do nemocničního zařízení, jej předat posádce krajské ZZS a být dále k dispozici pro účastníky a návštěvníky akce. Tzn., že ikdyž zdravotní asistenci zajišťuje posádka krajské ZZS, měla by transport do nemocničního zařízení zajistit druhá posádka nebo se posádky na akci vystřídat.

Kdo, když ne ZZS

Odbornou první pomoc, lze dle §11 zákona č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb, poskytovat i bez oprávnění o poskytování zdravotních služeb. Má se za to, že zdravotník poskytuje pomoc do výše svých znalostí, dovedností a kompetencí. A samozřejmě dostupného vybavení. Je pouze na pořadateli, jaké požadavky na zdravotníky vznese.

V zásadě má dvě možnosti:

- oslovit jednotlivé fyzické osoby se zdravotním vzděláním, kdy s každým zvlášť uzavře přímý smluvní vztah (DPP, příkazní smlouva apod.), ke kterému je dobré připojit doklad o vzdělání. Vybavení, popřípadě označení, odměna atd., jsou předmětem vzájemné dohody.

- oslovit právnickou osobu, která zdravotní asistenci dodá, jako službu na základě smluvního vztahu (např. dohoda o zdravotní asistenci). Za odbornost personálu, potřebné vybavení apod. odpovídá odborný garant právnické osoby.

Ač lze zdravotní službu ve smyslu odborné první pomoci poskytovat, se zdravotním vzděláním, bez jakéhokoliv dalšího oprávnění, použití modrých světel a převoz pacienta je legislativně ošetřeno. Pravdou je, že mnoho organizací, využívá modrých světel, popřípadě provádí převoz pacienta neoprávněně a spoléhají se na jakousi kolegiálnosti policistů a fakt, že sanitní vozy, obzvlášť ty podobné vozům krajských Záchranek, jako je třeba na fotografii níže, nikdo prověřovat nebude.

Run Tour 2019 - Ostrava, 8. 6. 2019

Na neoprávněné užívání modrých světel nebo celého vozu k převozu pacientů, se zpravidla přijde až při prošetřování případné nehody. V případě, že by taková komplikace vznikla při poskytování zdravotní asistence, znamená to problém i pro pořadatele akce, který takovou zdravotní asistenci domluvil. 

Přeprava pacientů

Zejména u závodů na delší tratě a u akcí velkého plošného rozsahu, může nastat situace, kdy je potřeba zraněného někam přiblížit. Ve smyslu občanské pomoci může zraněného přiblížit v podstatě kdokoliv jakýmkoliv vozem. Např. pořadatel nebo třeba policie apod.

Má-li být případný transport pacienta zajišťován v rámci služeb poskytovatele zdravotní asistence, je potřeba, aby její poskytovatel měl Oprávnění o poskytování zdravotních služeb, jako poskytovatel zdravotnické záchranné služby, poskytovatel zdravotnické dopravní služby nebo poskytovatel přepravy pacientů neodkladné péče, dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Další legislativa pak stanoví, jak mají tyto vozy vypadat, kdo je smí řídit, jak mají být vybaveny apod.

Nemá-li poskytovatel zdravotní asistence takové oprávnění, nesmí být transport pacienta poskytován jako služba. Přiblížit zraněného ve smyslu občanské pomoci však může.

Použití modrých světel

Zejména u traťových závodů a akcí velkého plošného rozsahu je potřeba, aby zdravotníci byli mobilní a měli možnost rychlého přesunu včetně vybavení. Využít práva přednostní jízdy však mohou pouze vozy uvedené ve druhém odstavci, §41, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. A dále pak vozy stanovené nařízením vlády č. 110/2001 Sb.. Viz §41 odst. 3. silničního zákona.

Ve druhém odstavci, zmíněného ustanovení, pod písmenem "h", jsou uvedení poskytovatelé zdravotních služeb, kteří tyto služby poskytují na základě, již výše zmíněného Oprávnění o poskytování zdravotních služeb. Bez tohoto oprávnění nebo splnění jiného ustanovení § 41 silničního zákona, nesmí být vůz poskytovatele zdravotní asitence ani vybaven modrým světlem. 

Zákon č. 361/2000 Sb., však hovoří o provozu na pozemních komunikacích. Použití modrých světel mimo pozemní komunikaci není nijak omezeno. Toho využívá např. Horská služba na svých skútrech a čtyřkolkách. 

Doporučení

Ověřit si, zda poskytovatel asistence má platné oprávnění o poskytování zdrav. sl., jako některý z poskytovatelů uvedených písmenem "h" silničního zákona (vydává kraj) nebo připadnou mobilitu zdravotníků a převoz pacienta ani nesmlouvat - jakým vozem pak přijedou do místa akce, je už jejich záležitost.

Očima účastníků

Za zvážení pak stojí jakási důvěryhodnost nebo-li to, jak celá služba působí na venek. Jak se zdravotníci chovají, zda jsou čistí a upravení. zda je jejich činnost organizovaná či zmatečná. Určitě ani nestojíte o zdravotníky, kteří svůj čas na akci prokouří za stanem. Pokud nevyužíváte služby krajské ZZS, kdy členové posádky jsou zde v rámci svého hlavního povolání, může se stát, že jeden zdravotník přijde v červeném, jiný v oranžovém, třetí v modrém, v kraťasích či teplákách, jeden s modrou hvězdičkou druhý s červeným křížkem, někdo v civilu... Variací je mnoho. Mějte však na paměti, že PR záchranářů dělá PR pořadateli.

Run Tour 2018 - Praha, 6. 10. 2018  /  Run Tour 2019 - Ústí nad Labem, 27. 4. 2019

Další články na blogu:

Proč nemáme žluté krabice?

Proč nemáme velké sanitní vozy a jaké vozy vlastně používáme. Jaké jsou jejich přednosti a vybavení a posádky? ...

Komentáře:

 1. Petr Sebranský napsal:

  Pane Kubíčku. Vy jste neskutečné hloupý člověk. V článku výše píšete věci která nevychází z pravdivého tvrzení. Váš odkaz jsem zaslal na ZZS do dvou Vašich “domovských” krajů, kde nám bylo osvětleno jak fungujete. Pominu to jakým způsobem jste vystupoval jako lékař na Runtour ( dokázáno videem ). Dále ze “zapsány spolek” je náhrada občanského sdružení a jako takový jistě nemáte oprávněni poskytovat asistence. Dále VRZ se kterým se fotite nemáte uveden v žádném registru vozidel. Ani nemůžete, nejste v IZS. Dále nevlastnite žádnou akreditaci na školení první pomoci a z úst krajského úřadu vzdělání – DZZ Vás k tomuto ani neopravňuje. Vyzadejte si podklady od pořadatelů jakým právním podkladem jsou postaveny smlouvy k poskytování těchto služeb. Věřím, ze Vám je rádi dají. Mimochodem reference na Vás i od Vašich kolegů ze ZZS LK ( z dob studují ) jsou velmi úsměvné. Taktéž na breafing pro záchranné služby rádi poukzaujeme na screenshoty Vašich web stránek a prohlášení o tom jak jsou osobaky lepší než RZP vozidla. Zejména ty Vaše, s majákem z Aliexpressu. Dále Vaše personální složka ( také uchováno ) – slečna – barmanka jenž si díky Vám plní sen a stává se zachranářkou. Je mi celkem jedno kdo zajištuje Runtour a jiné akce, ale Vás systém dezinformací je dost zavádějící a mám za to, že Valachy, Agrofert a jiné by měl mít jasno “ s kým jedna”. Tak jako se o to pokoušíte vy.

  • Vážený pane Sebranský,
   čekal jsem, kdy se někdo jako Vy ozve. Popravdě myslel jsem, že to bude rychlejší. Děkuji, že jste nám věnoval tolik svého času. Proto obětuji i trochu toho mého.
   Zdali jsem hloupý bych nechal spíše na posouzení odborníkům. A i kdybych byl, myslím, že to není trestné. K našemu článku, nějak se nebráníme k debatě či rozporování kýmkoliv. Odkaz samozřejmě můžete poslat kam chcete.
   Co se videa týče – Nejsem si vědom toho, že bych osobně vystupoval jako lékař. A bohužel nemohu nést odpovědnost za to, kdo co v postprodukci dal do titulků. Pakliže Vám to je proti srsti, obraťte se na tvůrce reportáže, na základě jakých podkladů doplnil titulek. K Vašemu tvrzení „Dále ze “zapsány spolek” je náhrada občanského sdružení a jako takový jistě nemáte oprávněni poskytovat asistence.“ Myslím, že zde by Vás znalci práva hnali. Na druhou stranu, osobně v právní formě problém nevidím.
   Přesně tak, VRZ v registru vozidel uvedený nemáme. Ani to, pro Vaši informaci, není potřeba. Krom toho jsme schopni fakturami a CE dokladovat, že nejde o produkt zakoupený na Aliexpress.
   Co se akreditace týče (i když netuším, jak to s tímto souvisí) máte pravdu. Získanou akreditaci jsme dále neprodloužili. Ke vzdělávání v našem rozsahu není již potřeba.
   Kolegové ze ZZS LK z dob studií? Myslím, že tady si mě s někým pletete. V LK rozhodně neslouží žádný z mých spolustudentů či bývalých kolegů. Také vím o nejednom jmenovci v oboru.
   Co se osobáků týče, ano, mají své nesporné přednosti.
   Co se personálu týče, jsme schopni dokladem o vzdělání dokladovat vzdělání našich záchranářů, lékařů, sester i oprávněnost řidičů řídit vůz s VRZ. Co se snad „barmanky“ týče, co si kdo dělá v době mimo působnost u nás, mě osobně nezajímá.
   Upřímně, také je mi jedno, kdo RT a jiné akce zajišťuje. To si myslím, že je věc čistě organizátora. Včetně toho jak mají postaveny smlouvy. Viz Vaše „Vyzadejte si podklady od pořadatelů jakým právním podkladem jsou postaveny smlouvy k poskytování těchto služeb.“.
   Upřímně nevím co myslíte „Tak jako se o to pokoušíte vy.“, ale jak jsem říkal, napsat si můžete cokoliv kamkoliv. Jen bych možná dal pozor, aby to nehraničilo s pomluvou a svá tvrzení měl opravdu nezvratně podložená. O to víc mě mrzí, že zde vystupujete s příjmením, které registr obyvatel nezná.
   Přeji hezký den, JK.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rychlý kontakt