AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ZDRAVOTNICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

ZPS je zřizována skupinou Ambulance Node - Czech Republic, jako samostatný organizační celek s celorepublikovou působností. Poskytuje služby odborné první pomoci, přednemocniční neodkladné péče a urgentní přepravy. 

Zdravotnická pohotovostní služba, výjezdové stanoviště Olomouc, zajištije nepřetržitou (24/7) službu urgentní přepravy.

Službou urgentní přepravy se rozumí:

  • urgentní transport lékaře nebo zdravotnického pracovníka ke specializovanému neodkladnému výkonu
  • urgentní přeprava orgánů, tkání a buněk 

Jaké teploty umíme

- 20 ∼ +20 °C 

v boxech (50 L) s nastavitelnou teplotou (á 1 °C)

- 78,5 °C (suchý led)

v boxech (18 L) se suchým ledem (8 L) 

- 196 °C (kapalný dusík)

v Dewarových nádobách s kapalným dusíkem

Jak to hlídáme

Používáme monitorovací jednotky HWg-ARES12. Hodnoty z boxů během přepravy vidí řidič i operační středisko ZPS včetně GPS. Při jakékoliv odchylce z nastavených teplot, se spustí alarm jak u řidiče, tak na operačním středisku ZPS. Varovná SMS příjde i tkáňovým zařízením.

Zajištění jakosti přepravovaného materiálu

Pro organizaci a řízení této činnosti je v ZPS zaveden systém zajištění jakosti tkání a buněk během přepravy, dle požadavků zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. Výkon služby urgentní přepravy, se dále řídí touto legislativou.  

Kotankt:

Operační středisko ZPS:

Holická 156/49, Olomouc

758 40 80 43

+420 723 066 708