AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ZDRAVOTNICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

ZPS je zřizována skupinou Ambulance Node - Czech Republic, jako samostatný organizační celek s celorepublikovou působností. Poskytuje služby odborné první pomoci, přednemocniční neodkladné péče a urgentní přepravy. 

Legislativa dotčená výkonu služby urgentní přepravy:

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

zákoník práce

o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

o provozu na pozemních komunikacích

o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů

o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka

o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka

o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek

o veřejném zdravotním pojištění

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

o ochraně veřejného zdraví

Dotčené instituce:

Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Krajská hygienická stanice, Krajský úřad.