AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ZDRAVOTNICKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

ZPS je zřizována skupinou Ambulance Node - Czech Republic, jako samostatný organizační celek s celorepublikovou působností. Poskytuje služby odborné první pomoci, přednemocniční neodkladné péče a urgentní přepravy. 

Monitoring během přepravy

Služba urgentní přepravy je řízena Operačním střediskem Zdravotnické pohotovostní služby v Olomouci. Vozy urgentní přepravy slouží výhradně pro tuto činnost. Každý vůz je vybaven monitorovací jednotkou HWg-Ares12.

Jednotka monitoruje aktuální teplotu uvnitř každého boxu, popřípadě dewarovy nádoby, a polohu vozidla. Tyto hodnoty se v reálném čase zobrazují jak na panelu řidiče, tak dispečerům na Operačním středisku ZPS. Software navíc každou minutu provede záznam z jednotky v rozsahu: datum, čas, teplota a GPS souřadnice / za každé čidlo zvlášť. 

Alarm při odchylce

Dispečer při příjmu požadavku na přepravu, do jednotky vzdáleně zadá maximalní povolenou odchylku (určuje tkáňové zařízení), při které se má spustit výstraha. Tzn., že v případě poklesu nebo vzestupu teploty uvnitř boxu (např. technická závada na boxu) jednotka současně: 

  • spustí alarm na panelu řidiče
  • spustí alarm na operačním středisku
  • odešle varovnou SMS:
  • - řidič konkrétního vozu
  • - dispečer
  • - odborný zástupce ZPS
  • - je možno přidat zástupce vysílajícího TZ
  • - je možno přidat zástupce cílového TZ

Nezávislost

Jednotky HWg-Ares12 mají integrovanou, průběžně dobíjenou baterii a jsou zcela nezávislé na chodu kteréhokolv boxu nebo vozidla. Došlo-li by tedy k poruše nebo nehodě vozu nebo některého z boxů, jednotka bude stále snímat a vysílat aktuální teploty uvnitř boxů. 

Řidič nemá možnost do jednotky vstoupit a nastavené nebo naměřené hodnoty upravit. Po ukončení přepravy však může vytisknout záznamenané hodoty (za každé čidlo zvlášť) nebo jej odeslat elektronicky na zadaný email tkáňového zařízení. 


Monitorovací systém dodává HW server, s r.o.