AMBULANCE NODE- CZECH REPUBLIC

AN-CZ vs. COVID opatření

Chtěli byste nám pomoci?

Upřímně po dopadech covid-opatření nám pomůže i prosté využití služeb. Např. zaměstnavatelům můžeme nabídnout školení pro zaměstnance PP s rozumem nebo další služby. Lidé se zase už nyní mohou hlásit do vzdělávacího programu Předlékařská péče 2021.

Máte vyšší daň, než byste chtěli mít? 

Pomoci lze i tzv. bezúplatným plněním, resp. "darem". Schválně dar dáváme do uvozovek, protože když se spolupráce dobře nastaví, může být výhodná pro obě strany. O bezúplatném plnění a možnosti snížení základu daně, hovoří zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Právnické osoby si podle §20 tohto zákona, mohou snížit svůj základ daně až o dalších 10 %. Fyzické osoby a fyzické podnikající osoby si mohou podle §15 svůj základ snížit až o 15 %. Viz limity pro snížení základu daně bezúplatným plněním

Poskytnutí "daru" se realizuje na základě Darovací smlouvy. Proti přijetí daru, je vystaveno Potvrzení o přijetí daru

Jak to uplatnit

Právnické osoby (firmy a podniky) uvádí částky z přijatých potvrzení na řádek 1 v části G Přiznání k dani z příjmů právnických osob. U fyzických osob, včetně těch podnikajících, se bezuplatná plnění uvádí v oddíle 3. (stejně, jako když si svůj základ daně snižují o důchodové nebo životní pojištění, vzdělávání nebo úroky z hypotéky a stavebního spoření). Výše poskytnutých bezúplatných plnění se uvede na řádek č. 46 Přiznání k dani z příjmů FO.

Časté domněnky:

X  Za mě to dělá zaměstnavatel - Daňové přiznání u zaměstnaných je dobrovolné. A pokud jej chcete podat prostřednictvím svého zaměstnavatele, musíte ho o to, do 15. 2., požádat. Jinak to co by Vám "stát" mohl vrátit (platby důchodového a životního pojištění, úroky ze stavebka nebo hypotéky, zkoušky (rekvalifikace apod.), bezúplatná plnění, aj.), neuvidíte. A samozřejmě i slevy na dani (např. na dítě atd.).

X Já řeším daně paušálně - Daně se paušálně neřeší. Paušálem se stanovuje výše nákladů na podnikání (pokud to pro Vás je výhodnější). Příjmy - náklady (ať už účetně nebo paušálně) = zdanitelný základ. Až od tohoto základu, se teprve odečítají výše uvedené možnosti, včetně bezúplatného plnění. Z takto sníženého základu, se vypočítá 15 % daň a následně uplatní slevy na dani. 

X Já to neřeším, mě to dělá účetní, apod. - i sebelepší účetní udělá přiznání jen z toho co od Vás má. Tedy pokud ji nedáte podklady (např. potvrzení o přijetí daru), tak Vám o tuto částku základ daně nesníží.

Jak určit výši BP?

Pokud nevíte, jak určit výši daru, tak abyste na tom nebyli bití, nebo lépe, aby se to i vyplatilo oběma stranám, tak nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu: fakturace@ambunode.cz. Rádi Vám to nezávazně spočítáme. 

Odkazy

Rychlý kontakt