AMBULANCE NODE- CZECH REPUBLIC

AN-CZ vs. COVID opatření

13. 5. 2020 - zpráva o dopadech mimořádných opatření MZ a Vlády ČR.  Upraveno 25. 5. 2020, 15:00

Dopady Covid opatření na chod AN-CZ

AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC, z.s., jakožto nezisková organizace a z principu své činnosti, není založena za účelem generování zisku, hromadění majetku či jiného obohacování. Na druhou stranu AN-CZ, ani nikdy nebyla příjemcem dotací, grantů, darů a na svůj chod si vždy vydělala svou vlastní činností. Jak prostřednictvím vzdělávacích programů tak poskytováním zdravotních služeb. Ale...

Mimořádným opatřením MZ ze dne 10. 3. 2020, bylo zakázáno pořádání veřejných akcí s účastí přesahující 100 osob a tím i účast AN-CZ na smluvených sportovních akcích coby poskytovatel zdravotní asistence. Tj. služby Odborné první pomoci a Neodkladné přednemocniční péče, kterou je pořadatel takové akce povinen zajistit. Tím došlo k zastavení činností přispívající na chod organizace.

Usnesením vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215, o přijetí krizového opatření, byl zakázán volný pohyb osob na území ČR a tím i účast frekventantů ve vzdělávacích programech AN-CZ. A tím i znemožněna činnost přispívající na chod organizace.

Díky těmto opatřením se AN-CZ ocitla zcela bez plánovaných příjmů a bez možnosti dalších příjmů. To vede ke vzniku závazků na pravidelných platbách, jako je nájemné a další provozní náklady. Málo kdo si uvědomuje, že např. právě prostory schválené KHS jsou zásadní pro poskytování zdravotních služeb, a to i přesto, že zdravotní služby poskytujete v terénu. Stejně tak i pro realizaci rekvalifikačních programů je třeba učebna odpovídající požadavkům MŠMT a poskytující jakýsi standard pro frekventanty. Květnová rozvolnění vítáme, bohužel akce, které se měly plánovaně podílet na cash-flow AN-CZ, většina pořadatelů pro letošek zcela zrušila...

Jsme rádi, že Vláda vytvořila programy pro podporu zaměstnavatelů, zaměstnanců, nezaměstnaných i OSVČ, a těm co na ni dosáhnou blahopřejeme. Bohužel pro nestátní neziskové organizace, kterým přijatá opatření zastavila ekonomickou činnost, žádný program vytvořen nebyl. Navíc z principu neziskové organizace není ani možné dosáhnout na provozní či překlenovací úvěr u finančních institucí. 

Chtěli byste nám pomoci? 

Můžeme Vám nabídnout naše služby. Právnickým osobám např. zákonné školení zaměstnanců, fyzickým osobám Kurz nebo rekvalifikaci, navíc s možností "dát do daní". Nebo všem poskytnout potvrzení o poskytnutí bezúplatného plnění s možností si snížit základ daně. 

"Každá spolupráce, když se dobře nastaví, může být obourstranně výhodná!" JK

Rychlý kontakt