AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ŠKOLÍCÍ A VÝCVIKOVÉ ZAŘÍZENÍ

akreditované vzdělávací zařízení pro výuku a výcvik osob v oblasti Předlékařské péče a záchrany osob v ohrožení života a zdraví. 

Sloučení kvalifikací do jediného vzdělávacího programu

Od ledna 2016 je získávání kvalifikací organizováno v rámci jediného vzdělávacího programu: Předlékařská péče. Tento program obsahuje několik vzdělávacích bloků, ze kterých frekventanti získavájí zápočet. Pro každou kvalifikaci jsou stanoveny potřebné zápočty. Více info o Kvalifikacích a jejich zápočtech níže.

Předlékařská péče - březen - duben 2020

Primární péče I21. 3. 2020
Primární péče II22. 3. 2020
Sekundární péče I28. 3. 2020
Hygiena a epidemiologie29. 3. 2020
Sekundární péče II 4. 4. 2020
Závěrečné zkoušky5. 4. 2020

Odolné ID karty, jako další doklad o vzdělání

ŠVZ nově nabízí možnost vystavení druhého dokladu o dosaženém vzdělání v podobě odolné PVC ID karty. Např. Zdravotníci zotavovacích akcí, budou moci primární doklad o vzdělání - osvědčení, zanechat bezpečně uloženo a nepřiznivým podmínkám na táborech, tak vystavit pouze odolnou kartu. 

Předlékařská péče - duben - květen 2019

V průběhu měsíce dubna, bylo ve Školícím a výcvikovém zařízení AN-CZ v Olomouci, absolvovalo vzdělávací program Předlékařská péče celkem: 10 EF. Responderů

Předlékařská péče - březen - duben 2019

V průběhu měsíců března a dubna, ve Školícím a výcvikovém zařízení AN-CZ v Olomouci, absolvovalo vzdělávací program Předlékařská péče celkem: 5 EF. Responderů, 8 Zdravotníků a 7 Zdravotníků zotavovacích akcí.

Možnost rozložení školného

Zájemci o vzdělávání se nově mohou rozhodnout a při zápisu do vzdělávaní zvolit, zda školné za více bloků uhradí jednorázově či měsíčně a to i ve kterých měsících. Věříme, že možnost rozvrhnout školné do více měsíců, bude příjemnou ekonomickou úlevou.

Ukončení kvalifikace Plavčík

Díky změnám MŠMT v organizaci vzdělávání a získávání kvalifikace plavčíků, ŠVZ Olomouc upouští od vzdělávací bloku Vodní záchrana II. a dočasně tak od kvalifikace Plavčík. 

Rychlý kontakt