AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ŠKOLÍCÍ A VÝCVIKOVÉ ZAŘÍZENÍ

akreditované vzdělávací zařízení Předlékařské péče a záchrany osob v ohrožení života a zdraví

Předlékařská péče - listopad 2019

Primární péče I09. 11. 2019
Primární péče II10. 11. 2019

Odolné ID karty, jako další doklad o vzdělání

ŠVZ nově nabízí možnost vystavení druhého dokladu o dosaženém vzdělání v podobě odolné PVC ID karty. Např. Zdravotníci zotavovacích akcí, budou moci primární doklad o vzdělání - osvědčení, zanechat bezpečně uloženo a nepřiznivým podmínkám na táborech, tak vystavit pouze odolnou kartu. 


Předlékařská péče - březen - duben 2020

Sekundární péče I28. 3. 2020
Hygiena a epidemiologie29. 3. 2020
Sekundární péče II 4. 4. 2020
Závěrečné zkoušky5. 4. 2020

Předlékařská péče - březen - duben 2019

V průběhu měsíců března a dubna, ve Školícím a výcvikovém zařízení AN-CZ v Olomouci absolvovalo vzdělávací program Předlékařská péče celkem: 5 EF. Responderů, 8 Zdravotníků a 7 Zdravotníků zotavovacích akcí. Více


Možnost rozložení školného

Zájemci o vzdělávání se nově mohou rozhodnout a při zápisu do vzdělávaní zvolit, zda školné za více bloků uhradí jednorázově či měsíčně a to i ve kterých měsících. Věříme, že možnost rozvrhnout školné do více měsíců, bude příjemnou ekonomickou úlevou.


Rychlý kontakt

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů