Proč naše resuscitační modely nemají žádné ukazatele správnosti?

Protože Vaši známí je také mít nebudou! 

Školení (první) předlékařské pomoci

PP není je o urazech. Ty lze do určité míry předvídat a eliminovat vylepšováním technoligí, postupů a používáním vhodných OOPP. Zákeřnější jsou stavy, jako je srdeční zástava, infarkt, mrtvice, epileptický nebo asthmatický záchvat atd., které se předem nehlásí! Přicházejí náhle a zavolat ZZS nestačí. 

Zaměstnavatelé by takové školení neměli chápát jen jako legislativní povinost, ale jako něco, co mohou dát svým zaměstnancům i do života. Pokud to však má být efektivní, je třeba i PP školit s rozumem >>

My školíme s rozumem

Školíme laiky a laik laikem zůstane"Necpeme" do Vás mnoho informací během krátké doby. My víme, že méně, je více.
Pravidla vytváří strachMnoho pravidel se s odstupem času vytváří obavu "Co když to udělám špatně?" ... My Vám to odlehčíme. Pravidla nejsou potřeba.
Když si k tomu dojdete sami...formou cílených otázek, je kolektiv motivován k hledání nejlepšího nejjednoduššího řešení. To pak utkvívá v paměti.

Moduly k PP

Obsluha AED

Máte ve firmě Automatický externí defibrilátor a potřebujete si procvičit jeho použití včetně aplikace výboje na realistickém modelu člověka? To umíme!

Plánujete pořídit AED? Zde si můžete přečíst pár tipů na co se při výběru zaměřit.

Výjimky u malých dětí

Další rozšiřující školení vhodné pro zaměstnance mateřsých center a skupiny rodičů o výjímkách v PP u malých dětí. Zajímá Vás co je jinak než u dospělých?