AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ŠKOLICÍ A VÝCVIKOVÉ ZAŘÍZENÍ

akreditované vzdělávací zařízení pro výuku a výcvik osob v oblasti Předlékařské péče a záchrany osob v ohrožení života a zdraví. 

PŘEDLÉKAŘSKÁ PÉČE jaro 2019

V průběhu měsíců dubna a května, bylo ve Školícím a výcvikovém zařízení AN-CZ v Olomouci, v rámci vzdělávacího programu Předlékařská péče, vyškoleno celkem: 5 EF. Responderů, 8 Zdravotníků a 7 Zdravotníků zotavovacích akcí.