vzdělávací program

PŘEDLÉKAŘSKÁ PÉČE

je určen osobám bez předchozího zdravotnického vzdělání. Cílem programu je připravit frekventanta na samostatný výkon funkce nebo povolání. Frekventanti absolvují jednotlivé vzdělávací bloky (chcete-li předměty), na jejichž konci získávají zápočet. Každá kvalifikace má stanovené potřebné zápočty, které frekventant musí získat. Po získání potřebných zápočtů, přistupuje k závěrečné zkoušce. Jednou získaný zápočet lze využít i pro více kvalifikací. Tzn., má-li frekventant zájem o další odbornost, může využít získané zápočty a absolvovat pouze chybějící vzdělávací bloky. Při závěrečných zkouškách však musí prokázat znalosti a dovednosti ze všech potřebných vzdělávacích bloků pro konkrétní kvalifikaci.

Vzdělávací bloky ve vzdělávacím programu PP

Primární péče I

život zachraňující úkony, zachování a umělá obnova životních funkcí. Základní kámen všech odborností

Primární péče II

rozšířená primární péče s použitím základních diagnostických a speciálních resuscitačních prostředků .

Sekundární péče I

řešení úrazů, odkladných stavů a drobných poranění. Práce s novodobými materiály a prostředky.

Sekundární péče II

Péče o nemocné, základní diagnostika, základní medikace a kontraindikace, vedení dokumentace

Hygiena a Epidemiologie

prevence vzniku a šíření alimentárních nákaz, epidemiologická opatření, vedení dokumentace

Vodní záchrana I

Základní techniky záchrany tonoucího a neodkladná péče po tonutí

Odbornosti vs. potřebné zápočty

EMERGENCY FIRST RESPONDERPP I, PP II.
ZDRAVOTNÍKPP I, SP I.
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍPP I, SP I, SP II, HE.
VODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUMPP I, VZ I.
PLAVČÍKPP I, PP II, SP I, VZ I, VZ II.

Školné

Školné pro rok 2020 je stanoveno na: 990,- Kč / vzdělávací blok. Na základě zápisu ke vzdělávání, je plátci vystavena Zálohová faktura. Po nástupu do vzdělávacího programu, je plátci vystavena zúčtovací Faktura. 

20 % zvýhodnění je poskytováno:

  • studentům - při nástupu do vzdělávání předloží potvrzení o studiu
  • příslušníkům JPO I - IV, PČR a MP - při nástupu do vzdělávání předloží potvrzení o služebním nebo pracovním poměru.

Výstupy

ZÁPOČETpo úspěšném absolvování vzdělávacího bloku - vystavuje lektor - předkládá se při závěrečných zkouškách, jako doklad o absolvování vzdělávacího bloku
OSVĚDČENÍpo úspěšném absolvování závěrečné zkoušky kvalifikace - primární doklad o dosaženém vzdělání
OSOBNÍ PRŮKAZdalší doklad o dosaženém vzdělání - PVC odolná ID karta - vydává se na žádost absolventa s doplatkem 200,- Kč

Nejbližší termíny (pro veřejnost)

Primární péče I.21. březen 2020, od 09:00 v RCO
Primární péče II.22. březen 2020, od 09:00 v RCO
Sekundární péče I. 28. březen 2020, od 09:00 v RCO
Hygiena a Epidemiologie29. březen 2020, od 09:00 v RCO
Sekundární péče II. 4. duben 2020, od 09:00 v RCO
Závěrečné zkoušky Z a ZZA5. duben 2020, od 10:00 v RCO

Zápis ke vzdělávání

Zápis do vzdělávacích bloků se provádí pomocí elektronického formuláře. Jedním zápisem je možný zápis do více vzdělávacích bloků. Dříve odeslaný zápis, je možné aktualizovat odesláním nového zápisu. 

Komentáře absolventů

Podívejte co napsali absolventi nebo přidejte svuj komentář

Rychlý kontakt