AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ŠKOLICÍ A VÝCVIKOVÉ ZAŘÍZENÍ

akreditované vzdělávací zařízení pro výuku a výcvik osob v oblasti Předlékařské péče a záchrany osob v ohrožení života a zdraví. 

Organizace rekvalifikací a kurzů v ŠVZ se řídí vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.

vzdělávací program

PŘEDLÉKAŘSKÁ PÉČE

je určen osobám bez předchozího zdravotnického vzdělání. Cílem programu je připravit frekventanta na samostatný výkon funkce nebo povolání. Frekventanti absolvují jednotlivé vzdělávací bloky (chcete-li předměty), na jejichž konci získávají zápočet. Každá kvalifikace má stanovené potřebné zápočty, které frekventant musí získat. Po získání potřebných zápočtů, přistupuje k závěrečné zkoušce. Jednou získaný zápočet lze využít i pro více kvalifikací. Tzn., má-li frekventant zájem o další odbornost, může využít získané zápočty a absolvovat pouze chybějící vzdělávací bloky. Při závěrečných zkouškách však musí prokázat znalosti a dovednosti ze všech potřebných vzdělávacích bloků pro konkrétní kvalifikaci. Odbornosti a jejich potřebné zápočty naleznete níže.

Odbornosti vs. potřebné zápočty

EMERGENCY FIRST RESPONDERPP I, PP II.
ZDRAVOTNÍKPP I, SP I.
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍPP I, SP I, SP II, HE.
VODNÍ ZÁCHRANÁŘSKÉ MINIMUMPP I, VZ I.
PLAVČÍKPP I, PP II, SP I, VZ I, VZ II.

Vzdělávací bloky ve vzdělávacím programu PP

Primární péče I

život zachraňující úkony, zachování a umělá obnova životních funkcí. Základní kámen všech odborností

Primární péče II

rozšířená primární péče s použitím základních diagnostických a speciálních resuscitačních prostředků .

Sekundární péče I

řešení úrazů, odkladných stavů a drobných poranění. Práce s novodobými materiály a prostředky.

Sekundární péče II

Péče o nemocné, základní diagnostika, základní medikace a kontraindikace, vedení dokumentace

Hygiena a Epidemiologie

prevence vzniku a šíření alimentárních nákaz, epidemiologická opatření, vedení dokumentace

Vodní záchrana I

Základní techniky záchrany tonoucího a neodkladná péče po tonutí

Výstupy

ZÁPOČETpo úspěšném absolvování vzdělávacího bloku - vystavuje lektor - předkládá se při závěrečných zkouškách, jako doklad o absolvování vzdělávacího bloku
OSVĚDČENÍpo úspěšném absolvování závěrečné zkoušky kvalifikace - primární doklad o dosaženém vzdělání
OSOBNÍ PRŮKAZdalší doklad o dosaženém vzdělání - PVC odolná ID karta - vydává se na žádost absolventa s doplatkem 200,- Kč

Školné

Školné pro rok 2020 je stanoveno na: 990,- Kč / vzdělávací blok. 

20 % zvýhodnění je poskytováno:

  • studentům - při nástupu do vzdělávání předloží potvrzení o studiu
  • Členům IZS - Tj. příslušníkům bezpečnostních sborů, ostatním JPO a MP - při nástupu do vzdělávání předloží potvrzení o služebním nebo pracovním poměru.

Komentáře absolventů

Podívejte co napsali absolventi nebo přidejte svuj komentář

Nejbližší termíny (pro veřejnost)

Primární péče I.10. duben 2021, od 09:00 v RCO
Primární péče II.11. duben 2021, od 09:00 v RCO
Sekundární péče I. 17. duben 2021, od 09:00 v RCO
Hygiena a Epidemiologie18. duben 2021, od 09:00 v RCO
Sekundární péče II. 24. duben 2021, od 09:00 v RCO
Závěrečné zkoušky Z a ZZA26. duben 2021, od 10:00 v RCO

Zápis ke vzdělávání

Zápis do vzdělávacích bloků se provádí pomocí elektronického formuláře. Jedním zápisem je možný zápis do více vzdělávacích bloků. Dříve odeslaný zápis, je možné aktualizovat odesláním nového zápisu. 

Úhrada školného

Školné je možné uhradit hned po odeslání Zápisu ke vzdělávání nebo kdykoliv do zahájení vzdělávacího bloku. Školné za více vzdělávacích bloků je možné hradit i postupně. 

V následujícím kroku zvolíte, za který vzdělávací blok chcete školné právě uhradít a jakým způsobem. Potvrdíte "Vygenerovat doklad" a zálohová faktura se splatností 10 dní, Vám dorazí na email. 

Pokud jste přislušník bezpečnostních sborů, jiné JPO nebo MP, použijte kód: "IZS". Pokud jste student, použijte kód: "Student". Zvýhodnění se projeví okamžitě po kliku na: "Uplatnit slevový kód" ještě před vygenerováním dokladu.