AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ŠKOLICÍ A VÝCVIKOVÉ ZAŘÍZENÍ

akreditované vzdělávací zařízení pro výuku a výcvik osob v oblasti Předlékařské péče a záchrany osob v ohrožení života a zdraví. 

O kvalifikacích Předlékařské péče

Zdravotník

Tato kvalifikace reaguje na požadevky zákoníku práce (262/2006 Sb., §101 - 103). Tato odbornost je vhodná především pro pracovníky v průmyslu, pedagogické pracovníky, zaměstnance sportovních a rekreačních center a dalších zařízení, kde je zvýšeno riziko úrazu a vyžaduje se kvalifikované poskytnutí předlékařské péče. Potřebné zápočty pro tuto kvalifikaci: PP I a SP I

Zdravotník zotavovacích akcí

Je jednou z kavalifikací uvedenou v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněnou k výkonu funkce zdravotníka na zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a mládež (tábory, školy v přírodě, sportovní soustředění apod.). Zmíněný zákon také definuje termín Zotavovací akce. Potřebné zápočty pro tuto kvalifikaci: PP I, SP I, SP II a HE

Emergency first responder

Tato kvalifikace zatím nemá v ČR legislativní zakotvení. Dříve se za EFR považovali všichni, u kterých se z povahy povolání předpokládálo kvalitní poskytnutí předlékařské pomoci před příjezdem ZZS. Např. policisté, hasiči, pedagogové, plavčíci apod.

V ČR se nyní jedná o systém zapojení vyškolených dobrovolníků do systému ZZS. Pakliže někde probíhá resuscitace, má operátor možnost pomocí mobilní aplikace vyzvat nejblížší EFR ke spolupráci. Výjezd posádky ZZS tím není dotčen. Viz video. Potřebné zápočty pro tuto kvalifikaci: PP I a PP II

 Vodní záchranářské minimum

je normou TNV-94-0920-1 doporučená kvalifikace pro výkon funkce plavčíka na bazénových vanách s h < 1,6 m a S vodní plochy < 100 m2 a pomocného plavčíka na větších bazénových vanách. Potřebné zápočty pro tuto kvalifikaci: PP I a VZ I

Plavčík

je normou TNV-94-0920-1 doporučená kvalifikace pro výkon funkce plavčíka na bazénových vanách s maximální hloubkou do 2,5 m. Potřebné zápočty pro tuto kvalifikaci: PP I, SP I, VZ I a VZ II

Kvalifikaci Plavčík od 1. 1. 2018 pro veřejnost neotevíráme.