AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ŠKOLICÍ A VÝCVIKOVÉ ZAŘÍZENÍ

akreditované vzdělávací zařízení pro výuku a výcvik osob v oblasti Předlékařské péče a záchrany osob v ohrožení života a zdraví. 

Primární péče II

Zápočet ze vzdělávacího bloku PP II je nezbytný pro odbornosti EF Responder a Plavčík. V bloku PP II jsou rozšířeny znalosti z PP I. Důraz ja kladen na zkvalitnění KPR a zapojení základních diagnostických technik, prostředků a přistrojů. 

Emergency First Responder

Emergency First Responder je odbornost, která se do ČR přenáší ze zahraničí, kde tato funkce má velké uplatnění především v odlehlých oblastech s prodlouženými dojezdovými časy záchranných služeb. Jde o osoby z řad dobrovolníků a jejich využití v systému záchranné služby. Úkolem EF Responderů je poskytnout kvalitní náhradu životních funkcí do příjezdu profesionálních záchranářů.

Zapojení EF RESPONDER(ů) do systému ZZS

Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje, zapojila First Respondery do svého operačního řízení. Dobrovolníci s kurzem zaměřeným na kvalitní resuscitaci, se nejprve registrují do systému ZZS. V případě tísňového volání se zástavou krevního oběhu, pak operátor vidí, zda-li se v okolí nachází First Responder a pakliže ano, může ho požádat o pomoc.