AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ŠKOLICÍ A VÝCVIKOVÉ ZAŘÍZENÍ

akreditované vzdělávací zařízení pro výuku a výcvik osob v oblasti Předlékařské péče a záchrany osob v ohrožení života a zdraví. 

Primární péče I

Zápočet ze vzdělávacího bloku PP I je nezbytný ke všem odbornostem, kterých lze ve vzdělávacícm programu Předlákařská péče získat. Náplní tohoto bloku je seznámit frekventanty se základními životními funkcemi, jejich soustavami, poruchami a jejich příčin a vzájemném propojení. Dále pak významem primární péče, základními technikami pro obnovení a zachování ZŽF.

Témata

>        mozek jako nejdůležitější orgán

>        zásobování kyslíkem - základní životní funkce

>        neurony vs. ostatní buňky

>       disfunkce ZŽF

>        vnější příčiny bezvědomí 

>        příčiny poruchy dýchání 

>        příčiny poruchy krevního oběhu

>       absolutní přednost

>       laická diagnostika ZŽF

>       obnova ZŽF

>        princip KPR

>        resuscitační prostředky

>       aplikace Záchranka

Časový dotace: 8 hod