AMBULANCE NODE - CZECH REPUBLIC

ŠKOLICÍ A VÝCVIKOVÉ ZAŘÍZENÍ

akreditované vzdělávací zařízení pro výuku a výcvik osob v oblasti Předlékařské péče a záchrany osob v ohrožení života a zdraví. 

Zápis byl úspěšně odeslán!

Co teď? 

Školné můžete uhradit rovnou anebo kdykoliv do zahájení vzdělavacího bloku. K úhradě školného postoupíte tlačítkem níže anebo kdykoliv ze záložky REKVALIFIKACE.

Školné za více vzdělávacích bloků lze uhradit nejdnou, nebo jej můžete hradit postupně. Třeba každý měsíc jeden. V následujícím kroku si jen zvolíte, za které vzdělávací bloky chcete školné právě uhradit a jakým způsobem. Automaticky se Vám vygeneruje zálohová faktura se splatností 10 dní. 

Pokud jste člen IZS (JPO I - IV, MP, PČR) nebo student, použijte slevový kód: "IZS" nebo: "Student" (zvýhodnění se projeví okamžitě po kliku na: "Uplatnit slevový kód".).