M O R A V A   R U N

270 km napříč Moravou podél řeky Moravy

14 - 15. 08. 2021

Již brzy !

Značení trasy

Organizátor vyznačí křižovatky a rozcestí. Organizátor však nenese odpovědnost za ztratu nebo zmatení značení cízí osobou nebo povětrnostními vlivy. Viz propozice závodu! Značením bude provedeno lesnickým sprejem na zem, v CHKO páskou (na stromech, sloupech apod.).

Označení týmových vozidel

Pro týmová vozidla jsme na trase vyjednali řadu výjimek. Například vjezd přes zákaz na pozomek ČD u nádraží v Moravičanech, vyhrazenou parkovací plochu u pivovaru Holba aj. Abyste se vyhnuli případnému přestupkovému řízení, je třeba mít na předním skle v horním rohu nad řidičem umístěnou tuto kulatou samolepku, včetně uvedeného tel. kontaktu na řidiče konkrétního vozidla. Samolepka se lepí z vnitřní strany podobně, jako dálniční známka. Samolepky budou součástí startovního balíčku (kat. A - 2 ks, kat. B - 3 ks).

Značení křížení se silnicí

Tam, kde to organizátor uzná za vhodné, budou řidiči před křižováním silnice s trasou závodu na toto křižování upozorněni dočasným dopravním značením. Toto upozornění však netvoří výjimku z pravidel silničního provozu ani provoz nijak neomezuje! Viz propozice závodu!